כיול פורקי לחץ

פורק לחץ הינו מרכיב הכלול במנועי טורבו ברכבים. ברכבים בעלי מנועי טורבו, ברגע שעוזבים את דוושת הגז נוצרת סגירה של המצערת אשר נמצאת בסעפת היניקה, מה שיוצר הצטברות של לחץ אוויר גדול בין המצערת לבין להבי המדחס. הלחץ הגבוה הזה הינו לחץ שיכול לפגוע בלהבים של המדחס, ולכן מותקן פורק לחץ אשר מונע את העלייה בלחץ האוויר וכך שומר על להבי המדחס ומונע בעיות במנוע.

כיום משתמשים בשני סוגים עיקריים של פורקים, ושניהם מצריכים לעיתים עבודת כיול פורקי לחץ מקצועית:
1.      BOV – Blow Off Valve – פורק לחץ אשר משחרר את האוויר הדחוס אל תוך תא המנוע. בזמן שפורק הלחץ הזה מבצע את שחרור האוויר, שומעים את הרעש שלו (לרוב, בזמן ההעברה בין ההילוכים, כאשר הנהג מוריד את הרגל מדוושת הגז). בפורק מסוג זה, האוויר פשוט משתחרר החוצה מבלי להפיק ממנו תועלת.
2.DV – Dump Valve – פורק לחץ אשר מחזיר את האוויר הדחוס חזרה אל המערכת, כך שיהיה ניתן לנצלו שוב.

תחזוקת פורקי לחץ
כחלק מעבודות התחזוקה יש לבצע כיול פורקי לחץ, וברוב הטיפולים של הרכב הטכנאי יבדוק את מצב פורק הלחץ: האם הוא זקוק לביצוע של כיול פורקי לחץ, האם הוא זקוק לתיקונים שונים כמו תיקון דליפות קיטור, האם נדרש לשפץ אותו או לבצע תיקונים שונים בעזרת התזה בפלזמה. חשוב מאוד לבצע את הבדיקות הללו, לבצע כיול פורקי לחץ ולבדוק את המערכת בכל פעם, בכדי שתוכלו להיות בטוחים בכך שהיא פועלת בצורה תקינה וללא כל בעיה.

תיקונים ושיפוצים
תיקונים של פורקי לחץ יכולים לכלול תיקון דליפות קיטור ועוד מגוון רחב של תיקונים לבעיות אחרות במערכת, אשר עשויות למנוע ממנה לפעול בצורה תקינה. חשוב להדגיש כי את התיקונים עצמם כדאי לבצע בשיטות ריתוך מקצועיות כמו התזה בפלזמה בכדי להבטיח את איכות התיקון ובכדי שתוכלו להיות בטוחים בכך שאתם משתמשים ברכב בעל מערכות תקינות וללא בעיות. בעיות ברכב עלולות להשפיע על הבטיחות שלכם בנסיעה ועל איכותה, והן עלולות גם לפגוע ברכב עצמו בסופו של דבר.